biobasen - stawy kąpielowe

Zielono niebieska infrastruktura – inspiracje

Podróżując zawsze zwracam uwagę na ciekawe rozwiązania związane z wodą w krajobrazie i jej retencją. Będąc w Berlinie wszyscy zainteresowani bioretencją powinni koniecznie odwiedzić Plac Poczdamski, gdzie funkcjonuje jedno z pierwszych tego typu założeń w Europie.

Układ zagospodarowania wody opadowej został niemal wpleciony w tkankę miasta. Woda deszczowa została potraktowana jako element urbanistyczny z wykorzystaniem jej jako cennego zasobu potrzebnego do poprawy jakości życia ludzi w mieście. Układ został zaprojektowany przez Atelier DREISEITL
i składa się z kilku głównych elementów:

  • dachów multifunkcjonalnych,
  • podziemnych zbiorników buforowych,
  • uszczelnionych stawów i oczek wodnych.

Dzięki wykorzystaniu do retencji dachów oraz zbiorników krajobrazowych woda jest gromadzona w miejscu powstania opadu. Część zgromadzonej wody wykorzystuje się, jako tzw. wodę szarą do spłukiwania toalet w budynkach oraz podlewania zieleni.

Woda pozostająca w otwartych zbiornikach, kanałach czy kaskadach przede wszystkim jest elementem adaptacji do zmian klimatu, dając usługi środowiskowe takie jak:

  • reguluje temperaturę niwelując tzw. wyspy cieplne,
  • wpływa na ograniczenie pyłów zawieszonych w powietrzu,
  • zwiększa wilgotność,
  • rozwija bioróżnorodność.

Taki sposób gospodarowania deszczówką, poprzez retencjonowanie wody w miejscu powstania opadu i wykorzystanie ewapotranspiracji intensyfikuje tzw. mały obieg wody w środowisku oraz niemal w 100% ogranicza spływ powierzchniowy deszczówki. Woda w zbiornikach krajobrazowych poddana jest naturalnemu uzdatnianiu poprzez kruszywa filtracyjne, filtry mineralno-roślinne oraz hydrobotaniczne.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć.

 

retencjonowanie deszczówki w mieście Poczdam

Retencjonowanie deszczówki na Placu Poczdamskim – Berlin

retencja wody na placu poczdamskim berlin

Retencja wody na Placu Poczdamskim – Berlin

Retencja w krajobrazie

Retencja w krajobrazie

Retencja wody - Plac Poczdamski

Retencja – Plac Poczdamski

Nowoczesna bioretencja w mieście

Nowoczesna bioretencja w mieście

Niebiesko zielona infrastruktura

Niebiesko zielona infrastruktura

Berlin zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja  zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja Retencja krajobrazowa Retencja krajobrazowa Retencja krajobrazowa Retencja krajobrazowa Retencja krajobrazowa Retencja krajobrazowa  Retencja krajobrazowa bioretencja bioretencja woda w mieście sposoby zagospodarowania wody w mieście oczka wodne w mieście  staw miejski   tereny zielone w mieście Retencja krajobrazowa  Retencja krajobrazowa Retencja krajobrazowa Retencja w krajobrazie  Retencja w krajobrazie Retencja w krajobrazie Retencja w krajobrazie Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Retencja w krajobrazie   Zagospodarowanie wód opadowych w mieście woda w mieście miejskie zbiorniki wodne Berlin Architekt krajobrazu zagospodarowanie deszczówki w Niemczech Retencja w krajobrazie Wody opadowe w mieście Studzienki deszczowe Berlin Retencja w krajobrazie Miejskie zbiorniki wodne Miejskie zbiorniki wodne Miejskie zbiorniki wodne Poczdam Deszczówka w mieście

filtracja wody w zbiorniku retencyjnym

Filtracja wody w zbiorniku retencyjnym

element układu bioretencji

Element układu bioretencji

Bioretencja wody

Kontakt