CaxitA złoże filtrujące.

390.00 

CaxitA złoże filtrujące,  to mieszanka różnego rodzaju naturalnych skał.

Ilość:

CaxitA złoże filtrujące,  to mieszanka różnego rodzaju naturalnych skał o właściwościach sorpcyjnych i wysokiej porowatości. Frakcja mieszanki 2-8mm. Zostaje ona umieszczona w specjalnie zaprojektowanym filtrze biologicznym, który znajduje się w strefie regeneracyjnej biobasenu lub stawu kąpielowego. W tej strefie zbiornika zachodzą procesy uzdatniania i samooczyszczania się wody. Procesy te opierają się przede wszystkim na konkurencji pomiędzy roślinami wyższymi a niechcianymi glonami. Rośliny konkurują o składniki pokarmowe rozpuszczone w wodzie ( tzw. fosforany). Dzięki właściwościom sorpcyjną złoża filtracyjnego dodatkowo wpływamy na obniżenie zawartości fosforu w wodzie a co za tym idzie uzyskujemy pożądane w kapielisku środowisko oligotroficzne.

Można ten proces zapisać wzorem: 3PO4   + 5Ca(OH)2 ? Ca2OH(PO4)3+9OH

Według najnowszych (2017) europejskich norm i zaleceń dotyczących budowy stawów kąpielowych wartości fosforu nie powinny przekraczać wartość: 0,03 mg/l P dla stawów typu 2-3 i 0,01 mg/l P dla stawów kąpielowych typu 4-5 .

Złoże podstawowe jest dostosowywane do wymogów projektanta i wykonawcy stawu kąpielowego, na podstawie badania wody, które jest konieczne dla prawidłowego skomponowania substratu.

Złoże CAXIT A dostarczane jest w opakowaniach typu big-bag.

Złoża sorpcyjne Caxit A można również stosować w oczkach wodnych i zbiornikach dekoracyjnych jako neutralizator biogenów.

 

Informacje dodatkowe

m3

Kontakt