biobasen - stawy kąpielowe

Naturalne sposoby uzdatniania wody

Każdy użytkownik oczka wodnego, stawu kąpielowego, czy innego małego lub dużego dekoracyjnego zbiornika wodnego chce aby woda w zbiorniku była krystalicznie czysta i wolna od nieestetycznych glonów nitkowatych. Do osiągnięcia tego celu można oczywiście wykorzystać środki dezynfekująca takie jak:

 • Chlor
 • Ozon
 • Promieniowanie UV ( lampy UV)

Jak wiadomo są one szkodliwe i niszczą nie tylko niechciane glony i drobnoustroje ale również pożyteczne organizmy biotopu. W ten sposób niszczone są zdolności środowiska wodnego do samooczyszczania się i stabilizacji.

Nasze opatentowane systemy filtracji jakie stosujemy przy budowie biobasenów i zbiorników wodnych opierają się na naturalnych sposobach uzdatniania wody. Jest wiele naturalnych technik poprawiających jakość wody, można je podzielić na:

 1. Fizyczne
  sedymentacja, ruch wody, mechaniczna filtracja
 2. Biologiczno-chemiczne
  Filtracja In situ, biomanipulacja , Sorpcja biogenów (fosforu), koagilacja, utlenianie, redukcja

W praktyce zawsze te procesy przenikają się i bardzo często zastosowanie tylko jednego rodzaju nie skutkuje w pełni stabilną jakością wody w stawach.
Nasza komora filtracyjna jest przykładem na połączenie wielu procesów w jednym urządzeniu, umożliwiającym oczyszczenie wody w sposób naturalny i co ważniejsze pozwala na pełną stabilizację siedliska wodnego. Dotyczy to nie tylko stawów kąpielowych ale i innych układów wodnych z żywą wodą.

W komorze za neutralizację biogenów zawartych w wodzie stawowej odpowiadają indywidualnie do jakości wody, dobrane złoża sorpcyjne CAXIT. Złoża te zawierają w sobie naturalne minerały wiążące fosfor, takie jak: węglan wapnia i związki żelaza.

Fosfor i jego związki są nazywane biogenami, stanowią substancje odżywcze dla roślin , ich nadmiar rozpuszczony w wodzie stawu powoduje silny wzrost niestety w pierwszej kolejności glonów zawiesinowych i glonów nitkowatych. W środowisku naturalnym nazywamy to eutrofizacją zbiorników.

Niestety pomimo wysokiej skuteczności tych materiałów istnieje możliwość uwalniania się związanych substancji wpływających na eutrofizację, z powrotem do wody. Jest to uzależnione od wielu czynników związanych z biologią i chemią wody, w szczególności z naturalną amplitudą zmian pH wody.
Poszukując skutecznych rozwiązań rozpoczęliśmy stosowanie preparatów trwale wiążących fosforany. Preparaty takie w swym składzie zawierają Lantan. Jest to naturalny minerał.

Foslamina mix Fe i Lantanu

Związki lantanu mogą być stosowane doraźnie w postaci płynnej lub systemowo, za pomocą złoża umieszczonego w specjalnych patronach PHOSPAT.
ACUTE to płynny preparat stosowany do szybkiego zbijania fosforanów, w naszej komorze dozowany jest za pomocą specjalnych dozowników. Można płyn ACUTE stosować również w oczkach wodnych i zbiornikach dekoracyjnych wlewając go po rozcieńczeniu za pomocą zwykłej konewki.

phosphat acute

Najskuteczniejsze rezultaty otrzymuje się po zastosowaniu wczesną wiosną, w okresie kiedy jeszcze wegetacja jest uśpiona, a ilość biogenów w wodzie wysoka.
W czasie bieżącej eksploatacji warto używać patronów z wkładem lantanowym.

phosphat - fosforany uzdatnianie wody

Do wyboru są wkłady o różnym stopniu pochłaniania fosforanów:

 • PHOSPAT 1
 • PHOSPAT 3
 • PHOSPAT 10
 • PHOSPAT 15

Patrony są podłączone za pompami obiegowymi w technicznym przedziale naszej komory filtracyjnej. Woda jest przefiltrowana mechanicznie, dzięki czemu nie nastąpi zapchanie urządzenia. Patrony Phospat podłączone są na zasadzie Bay-pasu a przepływ wody zostaje dostosowany do wymagań producenta i bieżących potrzeb użytkownika stawu kąpielowego. Dzięki takiej instalacji patron lantanowy PHOSPAT stanowi skuteczne uzupełnienie naturalnego sposobu uzdatniania wody.

Kontakt