biobasen - stawy kąpielowe

Komora filtracyjna do budowy stawu kąpielowego

Produkowana przez nas komora filtracyjna powstała dzięki zbieranym przez nasz zespół wieloletnim doświadczeniom. Pierwsze stawy z zastosowaniem idei wykorzystanej w komorze od lat 90 budował Marcin Gąsiorowski – pomysłodawca wykorzystania poszczególnych etapów cyklu filtracyjnego.

Obecnie komora jest sercem techniki filtracyjnej, wykorzystywanej przy budowie stawów kąpielowych, biobasenów, stawów krajobrazowych czy retencyjnych. Sama komora filtracyjna przybrała kształt wanny podzielonej na 4 przedziały, ale najistotniejszy jest cykl filtracyjny jaki w niej zachodzi w celu oczyszczenia wody w biotopie stawu.

Cykl filtracyjny i komora została przez nas opatentowana. Link do patentu poniżej:

patent komora filtracyjna

patent

komora filtracyjna staw kąpielowy

Komora jest zbudowana z PEHD i aluminium, stanowi samonośną konstrukcję, którą można zakopać bezpośrednio w gruncie, bez potrzeby budowania betonowych murów.

Nasza komora filtracyjna może stanowić podporę budowanych tarasów przy stawach, należy jednak pamiętać o wykonaniu klap, ułatwiających dostęp do wszystkich przedziałów komory. Każda komora jest dostosowywana do indywidualnych projektów stawów kąpielowych i na plac budowy dostarczana jest gotowa do podłączenia, tak aby jak najbardziej uprościć montaż.

Komora jest ciągle udoskonalana, tak aby uprzyjemnić jej konserwację w czasie eksploatacji. W ofercie posiadamy elementy komory, które mogą się zużywać w czasie pracy. Są to między innymi siatki koszy ssawnych, maty filtracyjne itp.

komora filtracyjna

fot. Komora filtracyjna

Jak działa naturalna filtracja wody w naszej komorze?

Zooplankton, to bardzo ważni czyściciele wody w naturalnych stawach, nasza komora dzięki specjalnej budowie zabezpiecza większość rozwielitek, wrotek czy oczlików. Dzięki temu wykorzystujemy te zwierzęta do oczyszczania wody. Przez komorę przepływa cała woda ze stawu, dzięki temu rozwielitki otrzymują stały dopływ pożywienia, które odfiltrowują z wody w czasie żerowania.

Zanim jednak woda wpłynie do przedziału w którym jest największe nagromadzenie zooplanktonu przechodzi przez pierwsze dwa przedziały komory filtracyjnej. W pierwszym przedziale wykorzystujemy procesy sedymentacji i mechanicznej filtracji trzystopniowej opartej na specjalnych matach filtracyjnych. Maty te stają się siedliskiem biofilmów, które pochłaniają część biogenów rozpuszczonych w wodzie. Woda bez zanieczyszczeń stałych dostaje się do strefy, w której znajdują się worki wypełnione złożem sorpcyjnym.

Złoża należy dobrać na podstawie badania oczyszczanej wody. Kruszywa z których produkujemy złoża sorpcyjne, są naturalnymi związkami pochłaniającymi fosfor z wody. A jak wiadomo związki fosforu są odpowiedzialne za przyrost biomasy w tym niechcianych glonów nitkowatych.

W czwartym ostatnim przedziale cyklu filtracyjnego umieszczone są pompy obiegowe i inne urządzenia wspomagające filtrację. Pompy pracują bez zanurzenia w wodzie, a woda ze strefy kąpielowej stawu pokonuje więcej niż 3 m. Jest to zgodne z europejską normą elektryczną i w pełni chroni użytkowników biobasenu przed porażeniem prądem.

Tak jak wspominałem wcześniej komora jest sercem techniki filtracyjnej stosowanej w zbiornikach z naturalnie uzdatnianą wodą, ale trzeba pamiętać o pozostałej części filtracji. W zależności od typu stawu będą do rośliny szuwarowe i podwodne, biofilmy i złoża filtracyjne, umieszczone w strefach regeneracyjnych. Najczęściej stosujemy różne konfiguracje filtrów mineralno-roślinnych, hydrobotanicznych i zraszanych.

Jakie korzyści daje stosowanie produkowanej przez nas komory filtracyjnej.

Zastosowanie komory filtracyjnej przy budowie stawu kąpielowego daje wymierne korzyści. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na:

  1. Maksymalne wykorzystanie naturalnych procesów samooczyszczania się wody,
  2. Niskie nakłady eksploatacyjne,
  3. Prostota montażu,
  4. Łatwość obsługi,
  5. 100% obcowanie z naturą,
  6. Idealnie czysta woda bez konieczności cyklicznego stosowania preparatów wspomagających filtrację.

Komory stosujemy w naszych projektach w Polsce i Europie oraz w projektach wykonawców i projektantów stawów, z którymi współpracujemy.

Galeria zdjęć:

Montaż komory filtracyjnej:

Kontakt