biobasen - stawy kąpielowe

Dobry projekt stawu kąpielowego ? co powinien zawierać

Myśląc o rozpoczęciu budowy naturalnego basenu powinniśmy zacząć od zaprojektowania takiego urządzenia hydrotechnicznego. Naturalny wygląd biobasenu jest bardzo mylący, staw nie jest tylko dziurą w ziemi wypełnioną wodą. Pod spodem kryje się wiele instalacji i rozwiązań, które muszą zostać obliczone i dostosowane do oczekiwań inwestora, użytkownika stawu. Projekt zawierający poniższe elementy świadczy o wiedzy projektanta i daje podstawy na posiadanie dobrze funkcjonującego kąpieliska z czystą wodą.

Każdy projekt stawu kąpielowego powinien zawierać:

1. Badanie wody uzupełniającej biobasen w trakcie eksploatacji i analizę wyników.

Jest to podstawa dobrze funkcjonującego stawu. Dzięki wiedzy na temat wody, jaką będziemy wypełniać ekostaw  i uzupełniać staw w sezonie kąpielowym optymalnie dobierzemy sposób filtracji.

Będzie można określić typ staw, co ma wpływ na koszty inwestycji. Dobrać skład złóż filtracyjnych, tak aby nie tylko neutralizowały fosfor, ale i wzbogacały wodę o mikro i makro elementy, regulowały twardość węglanową i pH, potrzebne do silnego wzrostu roślin wodnych i prawidłowego rozwoju biocenozy.

2. Bilans biogenów ze szczególnym uwzględnieniem fosforanów

Biogeny odpowiadają za żyzność wody, a żyzność bezpośrednio przekłada się na powstawanie biomasy (glony). Po jednej stronie bilansu powinny znaleźć się wszystkie elementy wprowadzające fosforany do stawu kąpielowego. Zaliczyć tu musimy nie tylko wodę uzupełniającą staw, opady deszczu, pyły, liście czy fosfor dostający się na skórze użytkowników, ale również materiały użyte do budowy stawu. Dobrze jest jeśli użyte materiały zostały przebadane pod kątem wydzielania biogenów.

Po drugiej stronie znajdą się wszystkie materiały pochłaniające fosfor. Będą to przede wszystkim:

  • Rośliny repozycyjne,
  • Rośliny podwodne,
  • Biofilm,
  • Złoża filtracyjne. 

Bilans taki pokaże, czy staw będzie funkcjonował bez silnego rozwoju glonów.

3. Obliczenia hydrauliczne

Są one potrzebne do obliczenia zapotrzebowania urządzeń filtracyjnych, dobranie uziarnienia złoża (wzory mechanika gruntów) zgodnie z wymaganym w normach FLL przepływem i jakością wody. Pozwalają na optymalizację strat hydraulicznych powstałych w rurociągach. Straty oblicza się za pomocą wzorów Darcy?ego -Weisbacha

Dzięki tym obliczeniom wiemy jakie pompy zastosować i ile wody o jakim ciśnieniu przepłynie przez układ filtracyjny. Ważnym elementem tego działu jest również obliczenie strat i przepływu wody przez frakcje złóż filtracyjnych.

4. Optymalizację zużycia energii

W projekcie powinniśmy wykazać jakie koszty będzie generować zastosowanie pomp obiegowych. Należy zastosować pompy o jak najmniejszym zużyciu prądu, gdyż będą one pracować 24h na dobę w czasie sezonu. Projekt powinien również zawierać analizę pod kontem normy elektrycznej dla kąpielisk.

5. Przekroje przez strefy stawu

Przekroje pokazują od strony czysto budowlanej ( konstrukcyjnej) jak prawidłowo wykonać poszczególne elementy stawu. Na przekrojach znajdziemy fundamenty, mury oporowe, miejsce przebiegu hydroizolacji rury czy warstwy filtrów. Przekroje powinny zawierać rzędne, dzięki temu można precyzyjnie wykopać staw czy zainstalować skimmer. W wykonanych przez nas projektach stawów kąpielowych, zazwyczaj rzędną zero wskazuje maksymalny poziom wody w stawie.

projekt stawu kąpielowego

Projekt stawu kąpielowego, strefa regeneracyjna

Projekt stawu kąpielowego, strefa regeneracyjna

 

Przekrój przez staw kąpielowy ze złożem zraszanym

Przekrój przez staw kąpielowy ze złożem zraszanym.

 

6. Rzut stawu z techniką filtracyjną

Rzut pokazuje cały staw. Są zaznaczone pomosty, strefa kąpielowa i strefa regeneracyjna z podziałem na poszczególne rodzaje zastosowanych filtrów ( filtr hydro botaniczny, filtr szuwarowy czy zraszany). Ważnym elementem jest rozrysowany układ filtracyjny z techniką uzdatniania wody. Na żucie powinny być zaznaczone miejsca poboru wody do uzdatniania ( spusty denne, skimmery ), komora techniczna, przebieg rurociągów, studzienki rozdzielczo – rewizyjne, dysze napływowe i rury rozsączające.

 

Rzut techniki w stawie kąpielowym

Rzut techniki w stawie kąpielowym

 

Projekt podłączenia komory filtracyjnej

Projekt podłączenia komory filtracyjnej

 

Staw Kąpielowy typ3 rzut.

Staw Kąpielowy typ3 rzut.

Ciekawą  opcją, dodatkiem do projektu stawu kąpielowego jest wizualizacja elementów konstrukcji biobasenu. Model 3G stawu pozwala obejrzeć go ze wszystkich stron i dobrze zaplanować prace budowlane.

Dobrze wykonany projekt stawu kąpielowego jest pierwszym krokiem do zadowolenia z własnego kąpieliska. Inwestorzy uzyskują podstawę do weryfikacji prac firmy instalacyjnej. Wykonawca stawu nie musi perfekcyjnie znać się na naturalnym uzdatnianiu wody.

Analiza dobrego projektu i weryfikacja dokumentacji z budowy,  źle działającego stawu , przybliży inwestora do wiedzy,  gdzie został popełniony błąd i dlaczego woda w biobasenie jest brudna, z silnym wzrostem glonów.

zobacz również:

 

Kontakt