biobasen - stawy kąpielowe

Dobry i tani sposób na czystą wodę w stawie kąpielowym

Jak tanio mieć czystą wodę w stawie kąpielowym? Dzięki zrozumieniu definicji stawu kąpielowego.

Staw kąpielowy – definicja

Czym są stawy kąpielowe? Definicja stawu mówi, że jest to zbiornik wodny odizolowany od wody gruntowej i opadowej, a jakość wody została uzyskana bez użycia środków dezynfekujących.

Podążając za definicją wiemy, że niecka stawu kąpielowego powinna zostać uszczelniona, w taki sposób aby podskórne wody gruntowe nie dostawały się do kąpieliska, czy stawu dekoracyjnego.

Hydroizolacja stawu kąpielowego

Jest wiele sposobów hydroizolacji stawu. Stosujemy i polecamy membranę epdm Firestone Pond Gard. Zastosowanie dobrej izolacji to nie wszystko, bardzo ważnym elementem jest prawidłowe wykonanie tzw. zapory kapilarnej, która zabezpiecza staw przed niekontrolowanym spływem wody deszczowej z okolic zbiornika. Jest wiele sposobów na dobrą zaporę.

Izolacja stawu kąpielowego za pomocą membrany EPDM Firestone

EPDM Pond Gard

Jedna z tańszych metod, to wykonanie jej poprzez nabicie po obwodzie stawu palików. Góra palika powinna wyznaczać maksimum poziom wody.

Do tak przygotowanych palików od góry możemy przykręcić np. rury pe. Otrzymujemy stelaż, który pozwoli na zagięcie oraz wywinięcie izolacji i spowoduje skuteczne odcięcie się od wody spływającej z sąsiedztwa stawu kąpielowego np. trawnika. Taki element stanowi również kotwicę dla Epdm. Należy jeszcze pamiętać o wykonaniu przelewu awaryjnego, który ukierunkuje wypływ nadmiaru wody ze stawu.

Zapora kapilarna w stawie kąpielowym

Dlaczego istotne i ważne jest skuteczne rozdzielenie wody w stawie kąpielowym od wody z otoczenia?

Oddzielenie wody w stawie kąpielowym od otoczenia jest istotne, gdyż zabezpieczy to staw przed niekontrolowanym dostaniem się do niego różnych zanieczyszczeń, które nie zostały uwzględnione przy projektowaniu wydajności filtracji.

Bezsporne jest to, że woda podskórna i deszczowa posiada w swym składzie rozpuszczone i wymyte z gruntu nawozy, środki ochrony, metale ciężkie czy bakterie kałowe z okolicy.

Ten etap budowy stawu kąpielowego jest pierwszym z czynników wpływających na dobrą jakość wody, w której będziemy się kąpać. Tym samym musi zostać dobrze wykonany. Idąc dalej – widzimy, że definicja stawu kąpielowego zakazuje używania środków dezynfekujących wodę.

Do środków dezynfekujących zaliczamy:

  • chlor i jego pochodne,
  • ozonowanie,
  • promieniowanie UV,
  • elektrolizę związków miedzi lub srebra.

Co więc możemy stosować do oczyszczania wody w stawach kąpielowych?

W oczyszczaniu wody w naturalnym stawie kąpielowym czy krajobrazowym, powinniśmy opierać się na procesach samooczyszczania się wody.

Co to takiego, gdzie to kupić?

Musimy zdać sobie sprawę, że są to mechanizmy naturalne, ich przebieg zależy od wielu czynników i uwarunkowań. Należy bezwzględnie stworzyć odpowiednie warunki by natura mogła działać.

Podstawowym zjawiskiem naturalnym wpływającym na jakość wody w stawie kąpielowym jest konkurencja o składniki pokarmowe rozpuszczone w niej. Walka pomiędzy roślinami wodnymi, bytującymi w naszym stawie. Musimy pamiętać, że glony jednokomórkowe i nitkowate to niechciane rośliny niższe, konkurujące o pożywienie (biogeny) z roślinami wyższymi, pożądanymi w naszym zbiorniku (lilie wodne, moczarka, tatarak, pałka, itp.).

Na zdjęciu po lewej glony zawiesinowe i efekt brudnej wody po prawej rośliny podwodne i efekt czystej wody.

Przykład na konkurencje w stawie.  Glony zawiesinowe i efekt zielonej wody, albo rośliny podwodne i woda czysta.

Należy dbać o rośliny wodne, ich dużą ilość w strefach regeneracyjnych, stosując poprawne i regularne nawożenie, co bardzo istotne nawozami bez Fosforu . Dzięki pielęgnacji wzmacniamy ich pozycję w trudnej walce z glonami. One odwdzięczą się i wspomogą oczyszczanie wody w naszym stawie kąpielowym czy oczku wodnym.

Uzdatnianie wody w zbiorniku

Mamy już dobrze uszczelnioną nieckę i zaprojektowaliśmy strefy regeneracyjne z silnie rozrośniętymi roślinami szuwarowymi, podwodnymi i pięknie kwitnącymi liliami wodnymi. Możemy jeszcze zintensyfikować procesy uzdatniające wodę, poprzez wymuszenie równomiernego obiegu wody przez strefę z roślinami, zwaną filtrem hydrobotanicznym. Powinniśmy zastosować pompę o niewielkim przepływie ( jest to wartość wyliczana w czasie projektowania stawu kąpielowego jeszcze przed rozpoczęciem jego budowy)

W ten sposób stosując definicję stawu otrzymacie Państwo najprostszy, poprawnie działający staw kąpielowy. Będzie to staw kwalifikowany jako TYP 2, według norm i zaleceń branżowych, dotyczących stawów z naturalnie uzdatnianą wodą (FLL).

O zaletach i wadach stawu kąpielowego TYP 2 przeczytacie państwo tutaj w artykule “Typy stawów kąpielowych”.

Budowa stawów kąpielowych

Inwestorów zainteresowanych budową stawu kąpielowego o różnym poziomie zaawansowania techniki filtracyjnej zapraszamy do kontaktu.

Kontakt