biobasen - stawy kąpielowe

Dachy bagienne

Retencja powinna zaczynać się na dachu

Wiele popularności w ostatnim czasie zdobyły rozwiązania z roślinnością na dachu. Zielone Dachy bo tak są nazywane, wnoszą wiele korzyści przede wszystkim do mocno zurbanizowanych terenów miejskich.

W śród różnych typów zielonych dachów wyróżniają się nasi faworyci – dachy bagienne, zwane dachami multi-funkcjonalnymi. Dachy bagienne, to rozwiązania opierające się na biotopach podmokłych łąk, mokradeł a nawet stref szuwarowych zbiorników z otwartą tonią wodną. Wytworzenie sztucznego mokradła, (wetlandu) na dachu to dodatkowe cechy, wzbogacające i tak już cenne korzyści wynikające ze stosowania standardowego obsadzania roślinami dachów budynku mieszkalnego, garażu podziemnego czy niewielkiej wiaty śmietnikowej.

Retencja na dachu zielonym multifunkcjonalnym

dach bagienny

Największą zaletą tych rozwiązań jest ich prostota. Wodę padającą na i tak uszczelniony dach zatrzymujemy na nim, a rośliny hydrofitowe oczyszczają ją i odparowują w procesach ewapotranspiracji.

Jest to oczywiście krótki opis samej idei dachu bagiennego. Stosując te rozwiązania, musimy na etapie projektowania wprowadzić różne dodatkowe rozwiązania techniczne, np. przewidzieć możliwość zrzutu nadmiaru deszczówki czy zastosować złoża wspomagające procesy uzdatniania.

działanie złoża

Dach bagienny i jego zalety

Do zalet wyróżniających dachy bagienne od innych zielonych dachów możemy zaliczyć:

  • niższy koszt budowy na 1 m2 dachu,
  • mniejsze obciążenia stropu ( 1m3 wody to ok 1000kg/1m3, a nasączonego substratu to nawet 1500kg/m3),
  • wysoka zdolność retencjonowania w miejscu powstania opadu,
  • wysoka zdolność oczyszczania wody deszczowej z czynników eutroficznych,
  • możliwość wykorzystania dachu jako oczyszczalni ścieków szarych,
  • schładzanie budynku i regulacja temperatury,
  • stabilna wysoka bioróżnorodność wynikająca z powstania stref przejściowych ( ekotonów) pomiędzy biotopami mokrymi a suchymi.

Retencja na dachu

W 2018 roku, braliśmy udział przy projektowaniu i wykonaniu dachu bagiennego w Polsce. Jest to dach multifunkcjonalny na budynku Mareckiego Centrum Edukacji w Markach koło Warszawy. Projektantem całej inwestycji jest Biuro projektowe Punkt Zero Piotr Kuś ( www.punktzero.pl )

W Markach dach bagienny ma powierzchnię ok 4000m2 i jest elementem większego założenia gospodarowania wodą opadową. Dach pełni również funkcję edukacyjną, gdzie odwiedzający mogą zapoznać się z ekosystemem mokradeł, poprzez obserwację fauny i flory tych biotopów. Na dzień dzisiejszy, pomimo wielu założeń na świecie, jest to jedyny tego typu dach w Polsce. Na dachu prowadzone są badania przez zespół naukowców z SGGW w Warszawie. ( pdf badania)

układ retencyjny z dachem bagiennymBioretencja w formie dachu bagiennego dach z wodą dach multifunkcjonalny Eko retencjaBioretencja w zgodzie z naturą Ekologiczne systemy retencyjneBioretencja budowa dachu bagiennego Retencja na dachu bagiennymBudowa dachu bagiennego

tematy: dach bagienny, zielone dachy, bioretencja, echo retencja.

Kontakt