Błękitno-zielona infrastruktura to podejście, które łączy elementy naturalne i sztuczne, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatu i zwiększać odporność miast na ich wpływ. Błękitno-zielona infrastruktura odnosi się do różnych typów rozwiązań, takich jak: tereny zieleni, jak parki, ogrody, pasy zieleni, dachy zielone i bagienne, ale także zbiorniki retencyjne, mokradła, stawy krajobrazowe, baseny retencyjne, czy też inne rozwiązania hydrotechniczne.

Błękitno-zielona infrastruktura ma na celu poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do zieleni, poprawę jakości powietrza, redukcję temperatury miejskiej i redukcję skutków intensywnych opadów deszczu. Ma również na celu ochronę infrastruktury miejskiej przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie, susze czy fale upałów. Dachy zielone to jeden z elementów Błękitno-zielonej infrastruktury, który przynosi wiele korzyści dla miast. Mogą one zmniejszać temperaturę otoczenia, redukować efekt wyspy ciepła, zwiększać retencję wody deszczowej i poprawiać jakość powietrza.

Warto aby dach zielony był zdolny nie tylko retencjonować wodę deszczową ale i ją uzdatniać do parametrów biotopu wodnego. Dzięki temu dalsze wykorzystanie deszczówki staje się łatwiejsze i nie podnosi eutrofizacji wód powierzchniowych i podskórnych. Przykładem takiego rozwiązania jest tzw dach bagienny który jest w stanie gromadzić sporą ilość wody bezpośrednio na dachu a dzięki roślinom szuwarowym oraz specjalnym kruszywom filtracyjnym typu CAXIT uzdatniać ją. W ten sposób, przy ograniczeniu infrastruktury naziemnej woda bezpośrednio ze zbiornika na dachu może być wykorzystana do zasilenia wód powierzchniowych czy zużyta w celach gospodarczych.

Ponadto, dachy zielone stanowią miejsca dla roślin, co przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności w mieście. Podobnie, mokradła i zbiorniki retencyjne, związane z Błękitno-zieloną infrastrukturą, stanowią sposoby na zachowanie wody deszczowej, która może być wykorzystana do nawadniania zieleni miejskiej lub do zasilania. Jednocześnie, stanowią one bufor dla powodzi, co przyczynia się do bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Błękitno-zielona infrastruktura jest nie tylko skuteczną metodą łagodzenia wpływu zmian klimatu w miastach, ale także stanowi dobry przykład na to, jak przyjazna dla środowiska infrastruktura może wpłynąć na jakość życia w mieście.

Przykłady błękitno-zielonej architektury:

retencja wody na placu poczdamskim berlin

dach bagienny

błękitno zielona infrastruktura - sposoby zagospodarowania wody w mieście

zagospodarowanie wody w mieście - bioretencja

Nowoczesna bioretencja w mieście

Nowoczesna bioretencja w mieście

błękitno zielona infrastruktura

Kontakt